Bijbelkring

Binnen de Bijbelkring staat het Woord van God centraal. Met een groep van ongeveer acht leden wordt er studie gedaan naar een bepaald Bijbelgedeelte. Er wordt gezocht naar de betekenis van het deel en een toepassing voor ons in de omgeving waarin we staan.

Tijdens het jaar 2016/2017 staat het Bijbelboek Daniël centraal. Vanuit dit Bijbelboek komen verschillende thema’s naar voren, die in het licht van andere Bijbelgedeelten en eventueel aanvullende literatuur worden bestudeerd.

Voor de kringen is er elk jaar een mentor, die open staat voor vragen waar de kring niet uit komt.

Studiekring

Op de studiekringen wordt een groot aantal verschillende thema’s bestudeerd. Dit kan van theologische, culturele, filosofische of elke andere aard zijn. Bekende en minder bekende werken uit heden en verleden worden gelezen als oriëntatie binnen het thema, en komen tijdens de kringavonden aan bod.

Lezingen

Ieder jaar wordt er zes keer een lezing georganiseerd door de Themacie, waarin een lector met kennis van zaken de vereniging wat probeert bij te brengen over een bepaald thema. De Themacie bereidt één of twee thema´s voor die door het jaar besproken worden. Dit jaar (2016-2017) zijn dat de Moraal en Seneca. Na de lezing is er bij een borrel de gelegenheid gezellig samen door te discussiëren over het onderwerp.

Maaltijden

Naast alle serieuze bijeenkomsten is er op Dei Gratia ook ruimte voor amicitia. Zo wordt er iedere twee weken een maaltijd georganiseerd waar een groot gedeelte van de vereniging aanwezig is. Hier praat je weer lekker bij met andere amicae en amici, of neem je deel aan tafelgesprekken.

Weekenden en vakanties

Er zijn verschillende weekenden waarin we met elkaar weggaan. We zoeken de gezelligheid op in het prachtige Nederland zelf. Verdieping, amicitia en cultuur staan voorop! Zo is er ieder jaar in oktober de Wageningse Weekwisseling (WWW), die vooral op integratie van nieuwe leden gericht is. Jaarlijks wordt diverse malen een WSAC-weekend gehouden, waarin binnen Wageningen diverse activiteiten rond een bepaald onderwerp gehouden worden. Last but not least is er ieder jaar in mei het diesweekend, waarin we de verjaardag van de vereniging vieren!

Tenslotte wordt er iedere zomervakantie een vakantie georganiseerd. Dit is soms een vakantie binnen Nederland, maar we zoeken ook regelmatig zonniger oorden op!