Verklaring der C.S.F.R. aangaande de ophef rondom de brasactie van 15 november jl.

De studentenvereniging C.S.F.R. heeft negen disputen in tien studentensteden, die elkaar jaarlijks meerdere malen ontmoeten. Niet alleen tijdens conferenties en vergaderingen, maar ook door onderlinge acties die vriendschap en verbroedering tot doel hebben. Dat dit onbedoelde gevolgen kan hebben bleek afgelopen woensdagavond, 15 november 2017.

Na een geslaagde ‘brasactie’ van het Wageningse dispuut in Delft waarbij een bestuurslint werd meegenomen, besloot het Delftse dispuut terug te ‘brassen’. Een mogelijke tegenactie is het meenemen van een bestuurslid, waarna diegene wordt uitgewisseld tegen het gebraste lint. Het Delftse dispuut besloot dit woensdag te proberen en is met een auto en het Openbaar Vervoer naar de studentenwoning van een Wagenings bestuurslid getogen. Daar aangekomen werd geprobeerd het bestuurslid in de auto te stoppen, wat niet lukte. De ondertussen gealarmeerde Wageningse leden besloten snel naar het desbetreffende huis te komen, en kwamen daar met fietsen en een tweetal auto’s aan. Vervoersmiddelen werden snel achtergelaten om zich in de braspoging rondom het bestuurslid te mengen. Het brassen is overigens een activiteit dat binnen de vereniging aan strikte regels is onderworpen.

Deze braspoging vond grotendeels buiten de woning plaats, waardoor omstanders het tafereel zagen gebeuren. Van een afstand zag het eruit alsof er wellicht een aanrijding of iets ergers had plaatsgevonden. De geschrokken omstanders alarmeerden de hulpdiensten.

De C.S.F.R. had absoluut niet tot doel om omstanders en politieagenten te doen schrikken en wil hiervoor haar excuses aanbieden. We betreuren ten zeerste dat deze actie een politie-inzet tot gevolg heeft gehad en de politie onnodig zo op scherp heeft gezet. In goed overleg met de politie is besloten voortaan de politie in te lichten bij dergelijke acties. Ook zal de C.S.F.R. zich bezinnen over deze vorm van studentikoziteit die wellicht in de publieke ruimte anders vorm gegeven moet worden.

Wij hopen u bij dezen van voldoende informatie te hebben voorzien.

Anne van Wijk   Praeses Dei Gratia, Wagenings dispuut der C.S.F.R.
Wilco Oosterom   Praeses Johannes Calvijn, Delfts dispuut der C.S.F.R.
Erik Oevermans  Praeses der C.S.F.R.